Vstup pro registrované

Registrace

Tento program je určen výhradně lékařům.

registrace

* Vstupem (kliknutím na tlačítko vstup) souhlasíte s podmínkami registrace na strankách eDiabetes, také souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě.

Vážené kolegyně a kolegové, vítejte na stránkách eDiabetes!

Přinášíme vám nové a zajímavé odborné informace z oblasti diabetologie a nově i z endokrinologie. Zaměřujeme se především na klinické aspekty diabetu 2. typu. Tento edukační portál je určen lékařům a zdravotnickým pracovníkům, proto je nutné se nejprve zaregistrovat.

  Redakční rada eDiabetes

prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc. Předsedkyně redakční rady
prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.
Int. klinika 2. LF UK a FN v Motole
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Eva Račick MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava
doc. MUDr. Zdena Límanová,CSC. doc. MUDr. Zdena Límanová, CSC.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN

Odborná garance:

prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.
Diabetologické centrum FN v Motole

ISSN 1802-5277

 

NCO NZO, Brno, katedra vzdělávání
lékařů a jiných vysokoškoláků,
MUDr. Jiří Dušek, CSc.
Zpracování osobních údajů

Generální partner:

Berlin-Chemie

Koordinátor projektu:

Medica Healthworld, a.s.
Bidláky 20, 639 00 Brno
ediabetes@mhw.cz